Wydanie 2/2007

Koagulacja laserowa w leczeniu retinopatii cukrzycowej - wybrane uwagi praktyczne

Laser Photocoagulation in the Diabetic Retinopathy Treatment - Practical Observations

Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: In the paper indications for laser photocoagulation and new opportunities in the diabetic retinopathy treatment are presented. Grid and scatter photocoagulation are described. New procedures in diabetic retinopathy management such as PDT, anty-VEGF vitreal incjections and an efffect of ruboxistrum in this group of patients are also presented.

Keywords: diabetic retinopathy, diffuse diabetic macular edema, grid and scatter photocoagulation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI