Wydanie 3/2007

Częstość występowania druz u chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki - wyniki własne

Insidence of Drusen in Age-Related Macular Degeneration - Own Results

Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Liberek

Oddział Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie P.o. kierownik: dr n. med. Iwona Liberek


Summary: Purpose: Retinal drusen are now considered one of the most important local risk factor for the development of age-related macular degeneration (AMD). The aim of the study was to analyse coexistance of drusen, regarded as related to AMD development, with two forms of AMD: exudative (classic and occult choroidal neovascular membranes and subretinal scars) and advanced atrophic (geographic atrophy). Material and methods: Fundus angiographic examinations of 65 patients with AMD: 54 patients aged 55-85 years with exudative AMD and 11 patients aged 67-83 years with atrophic AMD were analysed retrospectively. Fundus angiography was performed with confocal scanning laser angiograph HRA (Heidelberg Retina Angiograph, Heidelberg Engineering, Germany) which offers possibility of simultaneous fluorescein angiography (FA) and indocyanine green angiography (ICGA) examination. Results: Significantly higher insidence of drusen, regarded as related to AMD development, was detected in patients with age-related macular degeneration (60% in the exudative form and 81,8% in the atrophic form) in comparison with the control group (14.3%) (p=0.0011, p=0.0045 respectively). Conclusions: Results of our study confirm relationship of drusen with the pathogenesis of AMD. They also suggest that drusen may be more closely related to the development of AMD atrophic form.

Keywords: drusen, age-related macular degeneration, fluorescein angiography, indocyanine green angiography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI