Wydanie 3/2007

Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych doszklistkowym podaniem triamcynolonu - doniesienie wstępne

Visual Function Evaluation in Patients with Exudative AMD Treated with Triamcinolone Acetonide Intravitreal Injection - Preliminary Report

Wojciech Lubiński1, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Wojciech Gosławski1, Zbigniew Szych2, Danuta Karczewicz1

1Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
2Zakład Informatyki i Biocybernetyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: dr inż. Jerzy Pastusiak


Summary: Aim: The aim of our study was to evaluate visual acuity, visual field, retinal bioelectrical function in patients with subfoveal choroidal neovascularization treated with intravitreal injection of triamcinolone acetonide (IVTA). Patients and methods: Visual acuity (Snellen chart), static perimetry (PS 30-2 W-W), M-fERG (according to ISCEV standards) and fluorescein angiography were performed before, 1 and 3 months after single intravitreal injection of 25 mg triamcinolone acetonide in 10 eyes of 10 patients (that did not meet the criteria for PDT). Results: There was no significant change in the average visual acuity after 1 and 3 months after treatment comparing to the initial examination, although a slight improvement of 1-2 lines on Snellen chart was noted in 3 cases. No changes were observed in static perimetry results (MD, PSD, Foveal treshold) after treatment in 3 months follow-up. There was a significant decrease in both, response density (ring 5: 15.25?5.35; 11.75?5.09 and ring 6: 13.4?3.59; 10.23?4.9) and P1 wave amplitude (ring 5: 0.486?0.17; 0.376?0.168, ring 6: 0.564?0.15; 0.427?0.2) in peripheral rings in MfERG. Stabilization of CNV activity or scar formation was noted in majority of eyes (68%) in fluorescein angiography. Conclusions: 1. Three months after intravitreal injection of triamcinolone acetonide, no significant improvement of visual functions was noted in the observed group of patients with wet form of AMD. 2. Decrease in leakage in FA and lack of significant decrease in visual function may lead to conclusion that IVTA treatment may slow down a natural course of the disease.

Keywords: age-related macular degeneration; triamcinolone acetonide; multifocal ERG, intravitreal injection


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI