Wydanie 3/2007

Mitomycynowiskotrabekulektomia z plastyką kąta przesączania - nowa metoda operacyjna jaskry wrodzonej

Mitomycinviscotrabeculectomy with Gonioplasty - the New Method of Congenital Glaucoma Surgery

Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: Congenital glaucoma is rare, but very severe disease. It developes due to the immaturity of the anterior chamber angle. These abnormalities cause IOP increase and they result in buphthalmus. Surgical treatment is the method of choice in this disorder. We present that surgical procedure use as the first line of treatment in our department.

Keywords: congenital glaucoma, trabeculectomy, mitomycin C


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI