Wydanie 3/2007

Zmiany w narządzie wzroku u pacjentów z retinopatią wcześniaków predysponujące do rozwoju jaskry

Ocular Changes in Patients with ROP Predisposing to Glaucoma Development

Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: The aim of this paper is to present different types of glaucoma which occur in patients with retinopathy of prematurity. The authors describe ocular changes in some cases of secondary glaucoma in patients with ROP which have been treated in our department for last 5 years, its management and treatment.

Keywords: retinopathy of prematurity, ocular changes, glaucoma, management, treatment


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI