Wydanie 3/2007

Ocena skuteczności zastosowania antymetabolitów w chirurgii jaskry i zaćmy

Evaluation of the Antimetabolites Efficacy in Glaucoma and Cataract Surgery

Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Wójcik, Marcin Smorawski

Oddział Kliniczny Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie P. o. kierownik: dr n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Subject: Evaluation of antimetabolites efficacy after cataract and glaucoma surgery. Object: Comparison of IOP decrease effectiveness after: trabeculectomy, MMC trabeculectomy, phacotrabeculectomy, MMC phacotrabeculectomy. Materials and method: Patients, who underwent the following surgeries were retrospectively compared with reflection to pre- and post- operative IOP, the number of antiglaucoma medication and final, stable IOP at the baseline and after 6 months of the follow-up. Enrollment and observation: 01.2005 till 05.2006. Results: The highest IOP decrease was noticed in the group of MMC trabeculectomy (despite the highest baseline IOP), followed by MMC phacotrabeculectomy, trabeculectomy and phacotrabeculectomy. Conclusion: MMC application is the most effective and durable way in IOP decreasing, and IOL implantation causes smaller IOP decrease.

Keywords: antimetabolites, glaucoma and cataract surgery, trabeculectomy, MMC trabeculectomy, phacotrabeculectomy, MMC phacotrabeculectomy


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI