Wydanie 3/2007

Rokowanie i postępowanie u pacjentów z rozpoznaną jaskrą barwnikową leczonych w Poradni Jaskrowej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Prognosis and Management in Patients with Diagnosed Pigmentary Glaucoma Treated in the Glaucoma Out-patient Clinic at the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw

Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Marta Szymańska-Świderska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Aim: To evaluate degree of glaucomatous damage and treatment influence in patients with pigmentary glaucoma (PG). Methods: Medical records of 26 patients (52 eyes) ? 20 males and 6 females, aged 33-76 years (mean 43 years) with pigmentary glaucoma treated in the Glaucoma Out-patient Clinic in last 3 years were analyzed. Results: In analysis visual acuity, intraocular pressure, optic disc appearance and changes of these parameters due to methods of treatment were taken into consideration. Conclusions: Pharmacological treatment of pigmentary glaucoma very often is not enough successful and antiglaucoma surgical procedure is necessary, in some cases repeatedly. Therapeutical problems make prognosis of this disease hard to predict.

Keywords: pigmentary glaucoma, pigment dispersion syndrome, intraocular pressure, treatment


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI