Wydanie 3/2007

Porównanie skuteczności hipotensyjnej 2% karteololu podawanego dwa razy dziennie z 2% karteololem o przedłużonym uwalnianiu stosowanym raz dziennie w badaniu krzywej ciśnienia wewnątrzgałkowego dynamicznym tonometrem konturowym Pascala u pacjentów z jaskr

Comparison of Hipotensive Efficacy of 2% Carteolol Administered Twice a Day with 2% Carteolol with Prolonged Delivery Administered once a day in Diurnal Intraocular Pressure Curve by Pascal Dynamic Contour Tonometry in Patients with Primary Open Angle Gla

Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Beata Janiszewska, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska

Oddział Kliniczny Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie Kierownik: dr n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: The purpose of this study was to compare efficacy in lowering intraocular pressure (IOP) by 2% carteolol, topically administered in two different forms: standard (2% Atreoptic) – twice daily and formulated with alginate with prolonged eye delivery (2% Carteol LP) – once daily in patients with priamry open angle glaucoma (POAG). This comparison was performed by measuring daily IOP curve with Pascal dynamic contour tonometer. We found no statistically significant differences in hipotension activity between these two forms of the drug, exept 3.00 pm measurement, indicating better IOP reduction by 2% Carteol LP. The differences in daily IOP fluctuations were also not significant. We assumed that 2% carteolol formulated with alginate is similarily effective and topically tolerated as its standandard form and it may be alternatively used in POAG therapy.

Keywords: primary open angle glaucoma, carteolol, Pascal contour dynamic tonometer


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI