Wydanie 3/2007

Czy proliferacyjna retinopatia cukrzycowa jest chorob± zapaln±?

Is Proliferative Diabetic Retinopathy an Inflammatory Disease?

Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki


Summary: Long-standing diabetes in majority of patients leads to pathological changes in the visual organ. Diabetic retinopathy is the main cause of decreased visual acuity, or even vision loss. Recently, it is postulated that chronic inflammation is involved in the diabetic retinopathy and neovascularization pathogenesis. Results of many studies suggest that subclinical inflammation underlies the diabetic retinopathy development. Moreover, it was found that in patients with type 2 diabetes mellitus, numerous inflammatory markers concentration is increased, including proinflammatory cytokines. In this paper the role of inflammation in the diabetic retinopathy pathogenesis was described.

Keywords: Proliferative diabetic retinopathy, cytokines, interleukins, inflammation


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI