Wydanie 4/2007
str. 31

Zasady kwalifikacji pacjentów do wszczepu soczewek pseudoakomodacyjnych AcrySof ReSTOR na podstawie doświadczeń własnych

Qualification Rules of Patiens for AcrySof ReSTOR Pseudoaccomadative Intraocular Lenses Implantation Based on Own Experience

Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Karina Broniek-Kowalik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka "Laser" w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the study is to present qualification rules of the pseudoaccomodative intraocular lens AcrySof ReSTOR implantation based on personal experience. The important element of qualification examination is patient interview, giving the patient exhaustive information on action mode and abilities of the used lens, its' advantages and disadvantages. Proper patients qualification, in association with precise calculation, appropriate IOL power selection and perfect surgery performance, enables good and very good distance and near visual acuity achievement, satisfactory for intermediate distance and become independent from ocular correction.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI