Wydanie 4/2007
str. 42

Rola preparatów wiskoelastycznych w chirurgii zaćmy

Role of Viscoelastic Substances in Cataract Surgery

Jacek P. Szaflik, Justyna Izdebska, Ksawery Czubkowski, Anna Kamińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Chemical characteristics of viscoelastic substances determines its indyvidual physical properties. Concerning that we distinguish two main groups: Cohesive and Dispersive viscoelastics. Each group has a diffrent rheological poperties so that the ophthalmic surgeon can choose the viscoelastic substance that is most suitable for the surgical situation. This publication consist of trade names of most popular viscoelastic substances availale in Poland.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI