Wydanie 1/2008

Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dorosłych

Consecutive Glaucoma in Eyes with Intraocular Tumors in Adults

Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Arkadiusz Pogrzebielski

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Benign and malignant intraocular tumors may lead to the intraocular pressure rise and consecutive glaucoma development. Consecutive glaucoma diagnosis in eyes containing tumor is difficult especially when there is hemorrhage, inflammation, cataract or retinal detachment. The authors discuss mechanism and cases of glaucoma in eyes with metastases, in eyes with most common primary intraocular tumor in adults – uveal melanoma (choroidal, ciliary body and iris melanoma, also ring melanoma) as well as rare tumors. Special attention was paid to neovascular glaucoma associated with tumors.

Keywords: secondary glaucoma, intraocular tumors, uveal melanoma, metastases, neovascular glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI