Wydanie 1/2008

Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dzieci

Glaucoma Associated with Intraocular Tumors in Childhood

Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Markiewicz

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Advanced childhood intraocular tumors can cause glaucoma. The most common glaucoma mechanisms are presented in the retinoblastoma, juvenile xanthogranuloma, medulloepithelioma, rhabdomyosarcoma, leukemic infiltration, primary cysts of ciliary body or iris, melanocytosis and Sturge-Weber syndrome. Despite of significant progress of diagnostic and therapeutic methods there is still no standard management method.

Keywords: childhood intraocular tumors, consecutive glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI