Wydanie 1/2008

Szczelina tarczy nerwu wzrokowego oka prawego a obecność jaskry w drugim oku - opis przypadku

Optic Disc Coloboma in the Right Eye and Glaucoma Presence in the Fellow Eye - a Case Report

Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Monika Oziębło-Kupczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Ocular coloboma presents diagnostic and therapeutic challenges in patients of all ages, but especially in young children. Ocular colobomas are often associated with microphthalmia and they may be idiopathic or associated with various syndromes. Material and methods: 10 years old boy with optic disc coloboma in his right eye and glaucoma in his left eye.

Keywords: optic disc coloboma, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI