Wydanie 1/2008

Zasadność wykonywania badań przesiewowych w kierunku jaskry u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego

Relevance of the Screening for Glaucoma in Patients Treated for Arterial Hypertension

Maria Muzyka-Woźniak1, Marta Misiuk-Hojło1, Eliza Patryn1, Przemysław Skoczyński2, Anna Białek-Szymańska1

1Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
2Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Walentyna Mazurek


Summary: Rationale: Thessaloniki Study revealed increased cupping and decreased rim area of the optic disc in patients with diastolic blood pressure <90 mm Hg on systemic antihypertensive treatment. Other population-based studies showed association of low diastolic perfusion pressure with higher prevalence or incidence of glaucoma. Therefore it seems reasonable to screen patients with treated arterial hypertension for glaucoma. Purpose: To screen patients with recognized and treated arterial hypertension for glaucomatous damage. Design: Prospective cross-sectional study. Study population: 38 consecutive patients (18 men, 20 women) with long history (at least 5 years) of diagnosed and treated arterial hypertension registered at the Hypertension Clinic at the Dept. of Cardiology Medical University of Wrocław. Methods: Ophthalmologic data: visual acuity, gonioscopy, IOP, pachymetry, HRT II, visual filed (Octopus, dG2). Systemic data: records of blood pressure (BP) from the Hypertension Clinic (at least 4 records) or ambulatory BP monitoring, anti/hypertensive medications. Results: Thorough ophthalmic examination revealed 6 (15.8%) glaucomatous subjects in a group of 38 consecutive patients with treated arterial hypertension. Three out of six glaucomatous subjects had normal pressure glaucoma. Mean systolic BP was 135.3 mm Hg (? 14.3), mean diastolic BP was 81.4 mm Hg (? 9.9). Mean IOP was 13.1 mmHg (? 2.5) for right eyes and 12.9 mmHg (? 2.3) for left eyes. Conclusions: This pilot-study shows the need for a large-scale glaucoma screening project in patients with treated arterial hypertension.

Keywords: diastolic perfusion pressure, arterial hypertension, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI