Wydanie 1/2008

Patogenetyczne i kliniczne aspekty naczyniowej teorii jaskry

Pathogenetic and Clinical Aspects of the Vascular Glaucoma Theory

Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz

Klinika Okulistyczna Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: In a review the present pathogenetic concept of glaucomatous optic neuropathy and four elements of this process were presented: neural tissue loss, glia activation, tissue remodelling and change of blood flow were analyzed. Role of risk factors, especially vascular ones, disturbed autoregulation, mechanism of reperfusion injury and oxidative stress were emphasized. Finally, present and future therapeutic approaches, regarding vascular aspects of glaucoma pathogenesis were described.

Keywords: glaucomatous optic neuropathy, risk factors, ocular blood flow, oxidative stress, reperfusion damage, vascular disregulation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI