Wydanie 4/2008
str. 23

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki - 2,5-letnie obserwacje własne na przykładzie 2705 kolejnych operacji zaćmy

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) - 30 Months Observational Study of 2705 Consecutive Cataract Operations

Janusz Adamski, Mariusz Doroszkiewicz, Sebastian Szałach, Magdalena Bryk-Siniarska, Agnieszka Nicpoń

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Ordynator: lek. med. Janusz Adamski


Summary: Purpose: to analyse the prevalence and severity of IFIS in a cataract phacoemulsification surgery population. Material and Methods: The examined group included 2705 consecutive patients (1614 women, 1091 men, who underwent cataract phacoemulsification surgery in Ophthalmology Department of State Hospital in Elbląg over a 30-month period (11.2005-04.2008).
Results: In examined patients IFIS occurred in 45 men and in 19 women; a flaccid iris stroma after cataract phacoemulsification surgery (1 point by Chang and Campbell), was reported in 27 men and in 15 women, 3 men needed intracameral administration of adrenaline. Floppy iris and a prolapse of iris stroma toward the phacoemulsification and side-port incisions (2 points), were reported in 13 men and 3 women. In 7 men intraoperative corneal wound required suturing (corneo-scleral suture) and in 1 man despite the intraoperative intracameral adrenaline administration, occurred accidental iris aspiration and loss of pigment cells with aspirator ending( bimanual irigation-aspiration). In 2 women intracameral adrenaline was administrated and in 1 corneal interrupted suture was supplied. Full manifestation of IFIS (3 points), was reported in 5 men (in 3 cases required intraoperative intracameral adrenaline administration and in 2 additionally supplying of corneo-scleral interrupted sutures), and in 1 woman (did not require any extra intraoperative manipulations).
Conclusions: In presented study IFIS features was manifested in 2.37% of patients undergoing cataract phacoemulsification surgery and related to 4.12% of men and 1.18% of women. IFIS could be an important cause to modify intraoperative procedures in cataract phacoemulsification surgery.

Słowa kluczowe: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, IFIS, fakoemulsyfikacja, tamsulosyna, doxazosyna, alfuzosyna, blokery alfa-adrenergiczne

Keywords: intraoperative floppy iris syndrome, IFIS,phacoemulsification, tamsulosin, doxazosine, alfuzosine, alpha-adrenergic blockers


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI