Wydanie 4/2008
str. 29

Ocena czynności oczu u dzieci i młodzieży po operacji zaćmy rozwojowej i pierwotnym wszczepieniu zwijalnej tylnokomorowej soczewki wewnątrzgałkowej

Visual Functions in Children and Adolescents after Developmental Cataract Surgery and Primary Foldable Posterior Intraocular Lens Implantation (IOL)

Erita Filipek1,3, Maria Formińska-Kapuścik1,3, Lidia Nawrocka3, Ewa Mrukwa-Kominek2,3, Ewa Pieczara3

1 Klinika Okulistyki Dziecićcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Po. ordynator: dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Purpose: Evaluation of anatomical and functional state of eyes in children and youth patients after developmental cataract surgery and primary foldable intraocular lens implantation (IOL).
Material and Methods: Eighty eyes of 46 patients (25 girls and 21 boys) in age from 4 to 18 years (mean10.2 ± 1.3), after primary intraocular lens implantation (IOL), were examined. The age of children at the moment of surgery was from 3 to 17, mean 7.02 (± 0.9) years. Visual acuity (V/A), intraocular pressure (IOP), axial length of eyeball (AL), refractive error(RE) and optical axis transparency were evaluated after follow-up mean 3.6 (± 0.6) years.
Results: Best corrected V/A for distance was mean 0.6 ±0.07, and for near 1.1 ±0.23. The values of IOP were normal mean 15.3 (± 0.37) mmHg. In all eyes cornea was transparent. Mean axial length of eyeball was 22.32 mm (± 0.26), refractive error was mean +0.24 Dsph (± 0.50). Secondary cataract occurred in 22 eyeballs (27.5%) and Nd: YAG posterior capsulotomy after mean 33.3 (± 8.3) months, were performed.
Conclusions: Primary implantation of foldable intraocular lenses after developmental cataract surgery is good method of aphakia correction and enables achieving good visual function in children and adolescents.

Słowa kluczowe: czynność widzenia, zaćma rozwojowa, zwijalne wszczepy wewnątrzgałkowe.

Keywords: visual functions, developmental cataract, foldable intraocular lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI