Wydanie 4/2008
str. 33

Problemy kalkulacji właściwej mocy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w celu refrakcyjnej wymiany soczewki

The Difficulty in Accurate Intraocular Lens Calculation before Refractive Lens Change

Anna Orlicka-Mosiej1, Katarzyna Buczak-Gasińska1, Elżbieta Magnucka1,
Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Po. ordynator: dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: The indications for refractive lens surgery have significantly increased. The authors present the difficulty in preoperative examination before refractive lens surgery. This follow from accurate measurement of axial length and corneal power, the choice of an appropriate formula for calculating intraocular lens and the choice of intraocular lens.

Słowa kluczowe: chirurgia refrakcyjna soczewki, biometria, keratometria, wzory stosowane do obliczania mocy soczewki wewnątrzgałkowej.

Keywords: refractive lens surgery, biometry, keratometry, intraocular lens formulas.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI