Wydanie 4/2008
str. 41

Zapalenie wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - strategie terapeutyczne

Postoperative Endophthalmitis Following Phacoemulsification Cataract Surgery - Therapic Strategies

Agnieszka Nowosielska, Urszula Łukasik, Iwona Grabska-Liberek, Irmina Jankowska

Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Kierownik: dr hab n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Endophthalmitis is a rare complication of cataract surgery, which can lead to severe visual loss. Several factors are known to increase the risk of this condition. In the following paper we present risk factors and analyse different ways of prophylaxis and treatment of endophthalmitis, used in the world.

Słowa kluczowe: pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej, chirurgia zaćmy, fakoemulsyfikacja, profilaktyka zapalenia wnętrza gałki ocznej.

Keywords: postoperative endophthalmitis, risk factors, cataract surgery, phacoemulsification, endophthalmitis profilaxis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI