Wydanie 1/2009
str. 15

Współczesne zasady diagnostyki i leczenia pierwotnej jaskry młodzieńczej

Modern Rules in Primary Juvenile Glaucoma Diagnostics and Treatment

Janusz Czajkowski

II Katedra i Klinika Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny ?Oculo-Med? w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: The author presented current views on primary juvenile glaucoma PJG diagnostics and treatment. He also underlined diagnostics difficulties in early period of this condition and elements differentiating with changes observed in moderate and high myopia in ocular fundus and visual field.

Słowa kluczowe: pierwotna jaskra młodzieńcza, diagnostyka i leczenie.

Keywords: primary juvenile glaucoma, diagnostics, therapy rules.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI