Wydanie 1/2009
str. 24

Niestosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia przeciwjaskrowego

Non-Compliance of Glaucoma Patients

Ewa Langwińska-Wośko, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Glaucoma is one of the most important reasons of irreversible blindness worldwide. Hypotensive therapy is the only way to impede visual field defects progression. Compliance is a basic factor of this therapy effectiveness. There are lot of articles about it worldwide. We prepared our paper, to evaluate persistence to therapy, and compare results. It reveals that our outcomes are comparable. We found that knowledge of the glaucoma treatment target is essential to obtain high compliance level.

Słowa kluczowe: stosowanie się do zaleceń, leczenie przeciwjaskrowe.

Keywords: glaucoma compliance, compliance, non-compliance, adherence to hypotensive therapy, persistence to drug.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI