Wydanie 1/2009
str. 26

Wiarygodność stosowania leków jako problem terapeutyczny w leczeniu jaskry w Polsce

Noncompliance with Glaucoma Therapy as the Therapeutic Problem in Poland

Marek E. Prost1, Michał Szot1, Dariusz Dudek1, Krzysztof Starzyk2

1 Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost
2 Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzieny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierownik: Krzysztof Starzyk


Summary: Patients compliance with the prescribed antiglaucoma therapy is of key importance in effective treatment of this disease. Usually ophthalmologists underestimate this problem. Therefore in Poland in recent years two studies have been performed to evaluate the significance of noncompliance in our country. In the first study both glaucoma patients and treating them ophthalmologists fulfilled two anonymous questionnaires. It was multicenter study performed in 9 departments in Poland. 8% of patients assessed that they forget to instill eye-drops at least once a day and 19% of them once in a week. Ophthalmologists evaluated the compliance of their patients as very good in 47% and good in 49%. In the second study compliance of glaucoma patients using Travatan eye-drops was assessed with the use Travalert electronic monitoring system. This study have shown that 43% glaucoma patients were noncompliant with the prescribed treatment regimen with 23% omitting more than 10 instillations in two months. The results of these studies have shown that noncompliance is a significant problem in glaucoma therapy in Poland.

Słowa kluczowe: jaskra, wiarygodność stosowania leków przeciwjaskrowych, badania w Polsce.

Keywords: glaucoma, compliance of antiglaucoma therapy, studies in Poland.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI