Wydanie 1/2009
str. 37

Starzenie się a jaskra

Aging and Glaucoma

Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz, Jacek Robaszkiewicz, Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: In a review the age-related changes of ocular tissues related to glaucomatous neuropathy: cornea, trabecular meshwork, ciliary muscle, retinal ganglion cells, optic nerve and vessels were presented. Some pathogenetic and biochemical aspects of aging process, like oxidative stress and advanced glycation were emphasized.

Słowa kluczowe: starzenie się, neuropatia jaskrowa, stres oksydacyjny

Keywords: aging, glaucomatous optic neuropathy, oxidative stress


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI