Wydanie 1/2009
str. 47

Subiektywna ocena ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie i trudności w zakresie rozwoju psychoruchowego u dzieci z jaskrą

Subjective Evaluation of General Condition, Functioning in Society and Difficulties in Psychomotor Development in Children with Glaucoma

Anna Wyrwicka1, Magdalena Pilas-Pomykalska1, Janusz Czajkowski2

1 Klinika Okulistyki Instytutu ?Centrum Zdrowia Matki Polki? w Łodzi
P.o. kierownik: dr n. med. Dorota Tomaszkiewicz-Mondry
2 II Katedra i Klinika Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski


Summary: Visual Functioning Questionnaire- VFQ-25 allows to subjectively evaluate general condition, functioning in society and difficulties in psychomotor development in children with glaucoma. The aim of the study was to test evaluation of the subjective general condition, functioning in society and hardships in psychomotor development in children with glaucoma with reference to the control group.

Słowa kluczowe: jaskra dziecięca, Kwestionariusz Funkcji Wzrokowych, ogólny stan zdrowia, funkcjonowanie w społeczeństwie, trudności w zakresie rozwoju psychoruchowego.

Keywords: pediatric glaucoma, Visual Functioning Questionnaire, general condition, functioning in society, difficulties in psychomotor development.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI