Wydanie 1/2009
str. 53

Jaskra w zespole Sturge’a–Webera u dzieci i młodzieży

Glaucoma in the Sturge - Weber Syndrome in Children and Adolescents

Mirosława Grałek1,2, Beata Kocyła-Karczmarewicz1, Anna Niwald2

1 Klinika Okulistyki Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Pediatrii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
P.o. kierownika: dr n. med. Anna Niwald


Summary: The main purpose of this article is to describe ocular features including glaucoma associated with Sturge-Weber syndrome and therapeutic management methods. Weber-Sturge syndrome is a nonheritable congenital mesodermal phakomatosis with typical clinical symptoms. There are port- wine stain on the face and vascular malformations of the leptomeninges and cerebri, and ocular changes. Ocular involvement can include glaucoma and vascular malformations of the conjunctiva, episclera, choroid, and retina. Glaucoma occurs in 40% of children with Sturge-Weber syndrome. Glaucoma is the most often and very serious complication of this disease. The pathogenetic factors are unknown. The management of glaucoma associates with Sturge-Weber syndrome is difficult. The therapy include pharmacological and surgical treatment.

Słowa kluczowe: fakomatozy, dzieci, zespół Sturge'a-Webera, leczenie jaskry

Keywords: phakomatosis, children, ocular findings, glaucoma, management


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI