Wydanie 1/2009
str. 59

Pierwotna trabekulektomia w leczeniu pierwotnej jaskry wrodzonej w 1. roku życia - wyniki własne

Primary Trabeculetomy in Primary Congenital Glaucoma Treatment in the First Year of Life - Own Results

Erita Filipek1,3, Maria Formińska-Kapuścik1,3, Lidia Nawrocka3, Ewa Mrukwa-Kominek2,3, Piotr Berezowski3

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
P.o. rodynator: dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Purpose: The estimation of visual function, intraocular pressure and anatomical condition of eyes after primary trabeculectomy in children in the first year of life.
Patients and Methods: Twenty five eyes of 16 patients aged from 9 to 45 months (mean 27.0 ± 5,5) after primary trabeculectomy were examined. The age of children at the moment of surgery was from 1 week to 12 months, mean 5.5 (± 1.2) months. The mean follow-up was 19.8 (± 5.2) months. Following factors were evaluated: BCVA, intraocular pressure (IOP), axial length of the eyeball (AL), corneal diameter and transparency (CD), refractive error (RE).
Results: At the follow-up BCVA for the distance was 0.001 to 0.5, mean 0.06 (± 0.06). The values of IOP before surgery was mean 39.9 mmHg (± 3.3) and end of follow-up mean 15.6 mmHg (± 0.99). The mean axial length of eyeball was 21.6 mm (± 0.65). The mean corneal diameter was 12.6 (± 0.31) mm, in 7 eyes Haab’s striae were observed. The mean refractive error was +0.59 Dsph (± 1.79).
In 17 eyes fundus normal (68%), in 8 glaucomatous neuropathy was observed (32%). In 3 eyes (12%) (2 children) no intraocular pressure normalization occurred and repeated trabeculectomy was needed.
Conclusion: Primary trabeculectomy made in the first 1 year of life was a safe and successful procedure for primary congenital glaucoma.

Słowa kluczowe: pierwotna jaskra wrodzona, dzieci, pierwotna trabekulektomia, ciśnienie śródgałkowe, czynność oczu, długość osi gałek ocznych.

Keywords: primary congenital glaucoma, children, primary trabeculectomy, intraocular pressure, visual function, axial length of eyeballs.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI