Wydanie 1/2009
str. 68

Postępowanie w jaskrze złośliwej oraz ocena jego wpływu na progresję uszkodzenia jaskrowego nerwu II

Management and Evaluation of the Neuropathy Progression Risk in Patient with Diagnosed Malignant Glaucoma

Marta Szymańska-Świderska, Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the study was evaluation the therapeutic methods efficacy in patients with diagnosed malignant glaucoma treated in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw. Material and Methods: 14 patients (17 eyes) with diagnosed malignant glaucoma were included into the study and retrospectively analyzed. All patients were females. Medical history and results of ophthalmologic examination including: VA, IOP, slit lamp examination (especially anterior chamber depth), gonioscopy and optic disc morphology were analyzed. All patients underwent following intraocular procedures: trabeculectomy, cataract surgery (Phaco/ ECCE) or simultaneous cataract extraction and trabeculectomy. In 76.5% of cases before surgery refractive error- hypermetropia was present. Results and Conclusions: Only in 12% of cases pharmacologic treatment using 3 and more medications was sufficient to control glaucoma progression. In the remaining group of patients another surgical/ laser procedure including ppVE, lens extraction, YAG capsulotomy/ hyaloidotomy, CFK and consecutive trabeculectomy should be performed.

Słowa kluczowe: jaskra złośliwa

Keywords: malignant glaucoma


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI