Wydanie 2/2009
str. 106

Wczesne zmiany pooperacyjne rogówki po zabiegach refrakcyjnych przeprowadzonych za pomocą lasera ekscymerowego oraz lasera stałokrystalicznego - ocena w badaniu mikroskopii konfokalnej

Early Postoperative Corneal Changes after Refractive Surgery Performed Using Excimer or Solid - State Lasers - Confocal Microscopy Findings

Iwona Grabska-Liberek1,3, Justyna Izdebska2,3, Monika Udziela2, Jerzy Szaflik2,3

1 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3 Centrum Mikrochirurgii Oka "LASER" w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Aim: To evaluate the short-term corneal changes after refractive surgery using the white light scanning confocal microscopy.
Methods: 32 patients (64 eyes) aged 25-45 years (mean 28.7 years) who underwent refractive surgery in Microsurgery Eye Center LASER were included to the study. All patients underwent Epi-LASIK procedures to correct the low to moderate myopia (-2.5-5.0 diopters). Patients were divided into two groups: group 1 – eyes after excimer laser procedure using MEL-70 (Zeiss) and group 2 – eyes after solid-state laser procedure using Pulzar Z1 (CustomVis). The patient’s corneas were evaluated using white light scanning confocal microscopy (ConfoScan 3, Nidek Technologies) 1 and 3 months after surgery.
Results: The small but significant changes in corneal tissue like lack of subepithelial nerve fibers, haze and ketatocytes activation in very anterior stroma, were observed in both groups one month postoperatively. In group 2 these findings were less marked. In group 1 the described changes diminished and in group 2 disappeared within three months after refractive surgery.
Conclusions: Procedure using solid-state laser caused smaller and temporal changes in corneal tissue compared to the excimer laser surgery.

Słowa kluczowe: rogówka, chirurgia refrakcyjna, Epi-LASIK, laser ekscymerowy, laser stałokrystaliczny, mikroskopia konfokalna.

Keywords: cornea, refractive surgery, Epi-LASIK, excimer laser, solid state laser, confocal microscopy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI