Wydanie 2/2009
str. 111

Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii - analiza porównawcza czterech aparatów OCT

Corneal Imaging with Optical Coherence Tomography - Comparison Study of Four AS OCT Devices

Dorota Tarnawska1, Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Dariusz Dobrowolski1, Dominika Janiszewska1

1 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
2 Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: Purpose: To compare corneal morphology images and measurements obtained with four different anterior segment optical coherence tomography systems. Material and Methods: 30 healthy eyes were recruited for the study. Corneal imaging was performed by one observer with TD OCT (Visante OCT; Carl Zeiss Meditec, Inc, Dublin, CA, USA) ) and FD OCT (SOCT Copernicus, Optopol Technology S.A., Polska; 3D OCT-1000, Topcon Corporation, Tokyo, Japan; RTVue FD-OCT, Optovue, Inc. Fremont, CA, USA ). Corneal morphology was assessed and compared. CCT measurements were assessed with Visante OCT and RTVue FD-OCT. Results: FD OCT makes it possible to visualize all corneal layers, while during TD OCT only two distinct corneal parts are visible. There is no central corneal hiperreflective zone in FD OCT scans. Only one out of four FD OCT devices enables pachymetry map assessment. CCT measurements by OCT Visante and RTVue FD-OCT show excellent agreement. Conclusion: TD OCT still remains a ?gold standard? in anterior segment optical coherence tomography imaging, but FD-OCT devices show a great clinical potential.

Słowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia, rogówka, przedni odcinek oka.

Keywords: optical coherence tomography, cornea, anterior eye segment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI