Wydanie 2/2009
str. 115

Analiza porównawcza wyników pomiaru grubości rogówki oraz głębokości komory przedniej uzyskanych z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych

Comparison of Different Diagnostic Methods of Measuring Corneal Thickness and Anterior Chamber Depth

Anna K. Kurowska1, Wojciech Kołodziejczyk1, Urszula Kołodziejska1, Alicja Krawczyk1, Urszula Malinowska2, Jacek P. Szaflik1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Fizyki Biomedycznej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Piotr Durka


Summary: Purpose: To compare three different methods of measuring corneal thickness (central, paracentral and peripheral) and three different methods of measuring anterior chamber depth.
Materials and Methods: In 42 patients (84 eyes) corneal thickness was measured in the center and at eight meridians at distances of 1.0, 2.5 and 3.5 mm from the center with ultrasound pachymetry, Orbscan IIz and OCT-Visante. Anterior chamber depth was measured with Orbscan IIz, OCT-Visante and IOL Master. The results were compared and analyzed statistically.
Results: Mean CCT measured by Orbscan IIz, OCT Visante and ultrasound pachymetry was 561.54 ± 34.60 µm, 540.71 ± 30.62 µm and 557.37 ± 32.81 µm respectively. Non-contact measurements by Orbscan II and OCT Visante were significantly correlated. The differences between the results of peripheral pachymetry measured by Orbscan IIz and OCT Visante were all statistically significant (p<0.000001). ACD measured by Orbscan IIz, OCT Visante and IOL Master were 3.99 ± 0.47 mm, 3.50 ± 0.46 mm and 3.47 ± 0.44 mm respectively and the differences were significantly correlated.
Conclusions: The results of biometric measurements obtained with devices employing different technologies are usually correlated, but the differences between single measurements and mean values can be statistically significant. Therefore the results obtained with different methods should not be directly compared and not be used interchangeably.

Słowa kluczowe: pachymetria, centralna grubość rogówki, głębokość komory przedniej, rogówka.

Keywords: pachymetry, central corneal thickness (CCT), anterior chamber depth (ACD), cornea.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI