Wydanie 2/2009
str. 126

Nowoczesne modele soczewek wewnątrzgałkowych

Contemporary Models of Intraocular Lenses

Marta Biesiadzka, Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki


Summary: Fast development of ophthalmology in the recent years is associated with new technologies used in ocular diseases diagnostics and treatment. The purpose of this study is to summarize the state-of-the-art knowledge about modern intraocular lenses (IOLs) models, including: blue-blocking lenses, aspheric lenses (aberration-corrected and aberration correcting lenses), multifocal, toric lenses and accommodative lenses. New IOLs models can potentially help to achieve better functional results and improve patients? everyday life and therefore to increase overall satisfaction from cataract surgery.

Słowa kluczowe: soczewki wewnątrzgałkowe, fakoemulsyfikacja, zaćma.

Keywords: intraocular lenses, phacoemulsification, cataract.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI