Wydanie 2/2009
str. 17

Stożek rogówki - obecne dane epidemiologiczne i możliwości terapeutyczne

Keratoconus - Current Epidemiological Data and Treatment Possibilities

Justyna Izdebska, Piotr Polakowski, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Keratoconus is a progressive noninflammatory corneal thinning disorder of unknown pathogenesis. It usually occurs as an isolated disease, but many associated forms have been reported, including atopia, connective tissue disorders, and mechanical factors. The aim of this work is to summarize contemporary knowledge regarding the etiology, genetics, diagnosis and management of keratoconus.

Słowa kluczowe: stożek rogowski, etiologia, genetyka, diagnostyka, leczenie.

Keywords: keratoconus, etiology, genetics, diagnosis, management.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI