Wydanie 2/2009
str. 42

Ewolucja techniki przeszczepu tylnego w leczeniu dysfunkcji komórek śródbłonka rogówki

Evolution of the Posterior Keratoplasty Technique in the Corneal Endothelial Cells Dysfunction Treatment

Dorota Tarnawska1, Dariusz Dobrowolski1, Małgorzata Rebkowska-Juraszek1, Edward Wylęgała1,2

1 Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
2 Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: Posterior lamellar keratoplasty ( PLK ) is a modern surgical approach in primary or secondary corneal endothelium disorders. Fuchs dystrophy is the most common primary cause of corneal edema. Therefore in recent years PLK has been a main approach in the treatment as save and less invasive surgical technique. PLK has quickly become an alternative method to penetrating keratoplasty in corneal edema surgery. Over the last decade PLK procedures underwent constant modifications with reducing number of postoperative complications, increasing patient comfort and good final results.

Słowa kluczowe: dystrofia Fuchsa, keratoplastyka warstwowa, śródbłonek

Keywords: Fuchs dystrophy, lamellar keratoplasty, endothelium.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI