Wydanie 2/2009
str. 46

Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnostyce infekcyjnych zapaleń rogówki

Application of Confocal Microscopy for Diagnosis of Infectious Keratitis

Monika Udziela, Urszula Kołodziejska, Anna K. Kurowska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: This review shortly summarizes the present knowledge about the usefulness of in vivo confocal microscopy for diagnosing of infectious keratitis.

Słowa kluczowe: infekcyjne zapalenie rogówki rogówki, mikroskopia konfokalna, rogówka, owrzodzenie rogówki.

Keywords: infectious keratitis, confocal microscopy, cornea, corneal ulcer.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI