Wydanie 2/2009
str. 57

W poszukiwaniu genu warunkującego stożek rogówki

Hunting for Keratoconus Gene

Karolina Kulińska1, Małgorzata Rydzanicz1, Piotr Polakowski2, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1

1 Zakład Mutagenezy Środowiskowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nowak
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Keratoconus (KTCN) is a non-inflammatory thinning and anterior protrusion of the cornea that results in steepening and distortion of the cornea, altered refractive powers, and altered visual acuity. In the etiology of KTCN both genetic and environmental factors seem to play a role. Although a few KTCN loci have been recognized, a keratoconus gene has not been identified. Here we discuss the genetics of keratoconus.

Słowa kluczowe: stożek rogowski, genetyka, loci stożka rogówki.

Keywords: keratoconus, genetics, keratoconus loci.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI