Wydanie 2/2009
str. 61

Postępowanie pooperacyjne po keratoplastyce endotelialnej

Postoperative Care after Endothelial Keratoplasty

Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała

Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: Authors presented postoperative care regimen in patients after endothelial keratoplasty. We emphasized similarities and differences from postoperative care after penetrating keratoplasty. Examination frequency, assessments, postoperative medications and complications management were described.

Słowa kluczowe: przeszczep endotelialny, postępowanie pooperacyjne.

Keywords: endothelial keratoplasty, postoperative care.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI