Wydanie 2/2009
str. 65

IC3D - nowa klasyfikacja dystrofii rogówki. Krótkie wprowadzenie i komentarz

IC3D - the New Classification of the Corneal Dystrophies. Short Introduction and Comments

Monika Ołdak, Jacek P. Szaflik

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Last year a new classification of corneal dystrophies has been developed by the International Committee for Classification of Corneal Dystrophies (IC3D). The new classification system integrates up-to-date information on phenotypic description, pathologic examination and genetic analysis. In this article we provide a short overview on the IC3D classification of the corneal dystrophies together with a brief comment.

Słowa kluczowe: rogówka, dystrofia, genetyka molekularna, dziedziczenie, IC3D.

Keywords: cornea, dystrophy, molecular genetics, inheritance, IC3D.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI