Wydanie 2/2009
str. 73

Analiza subiektywnej oceny elementów jakości życia pacjentów po przeszczepie drążącym rogówki

Subjective Evaluation of Elements of Quality of Life in Patients After Penetrating Keratoplasty

Urszula Kołodziejska, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Grażyna Minkiewicz-Timler,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Purpose: The aim of the study was to evaluate of the quality of life patients after corneal transplantation and the correlation of the quality of life with other factors including age, visual acuity, preoperative diagnosis and time from surgery.
Setting: Department Of Ophthalmology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.
Methods: The questionnaires of 75 patients after corneal transplantation were included into the analysis. All corneal grafts were performed in Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw. The Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) modified by the authors was used for the analysis of patients’ subjective feelings. The results of questionnaires were combined with the data from the patients’ medical chart for objective findings.
Results: Most of the patients (63%) recognized their binocular vision at present at least as satisfying. 59% of patients declared that the corneal transplantation fulfilled their expectations as regarding to the quality of vision. Among the patients whose expectations regarding to their post-surgical vision were not fulfilled (19%) prevailed the patients who evaluated their present vision as the same (57%) or better (36%) comparing to the preoperative visual acuity. Time from the surgery and surprisingly postoperative visual acuity did not have the impact on the percentage of satisfied patients. The majority of patients (78%) didn’t find the postoperative regimen difficult to follow.
Conclusions: Corneal transplantation improves the ophthalmological status in both- the doctor’s and patient’s opinion. Patients’ dissatisfaction seem to result from their high expectations before surgery.

Słowa kluczowe: jakość życia, przeszczep rogówki.

Keywords: quality of life, corneal transplantation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI