Wydanie 2/2009
str. 84

Ocena skuteczności działania bevacizumabu w postaci kropli w leczeniu neowaskularyzacji rogówki i ocena bezpieczeństwa jego stosowania

Efficacy and Safety of Bavacizumab Eye Drops in the Treatment of Corneal Neovascularization

Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska, Monika Udziela, Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik

Katedra I Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr. hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Corneal neovascularization remains an unsolved clinical problem. The paper describes our experience in topical use of bevacizumab in the management of corneal neovascularization.

Słowa kluczowe: neowaskularyzacja rogówki, bavacizumab.

Keywords: corneal neovascularization, bavacizumab, VEGF inhibition.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI