Wydanie 3/2009
str. 64

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zapalenia nerwu wzrokowego jako izolowanego zespołu klinicznego stwardnienia rozsianego - opis pacjenta

Diagnostic Difficulties in Optic Neuritis as Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis - Case Report

Katarzyna Buczak-Gasińska1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Orlicka-Mosiej1, Anna Buczak-Sala3, Mateusz Gasiński4, Aleksander Garlicki5

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
3 Oddział Neurologii Szpitala Miejskiego w Chrzanowie
  Ordynator: lek med. Anna Buczak-Sala
4 Kliniczny Oddział Otolaryngologii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
  Kierownik: ppłk dr n. med. Andrzej Kozok
5 Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Ordynator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach


Summary: A case of 17-years old female patient with bilateral optic neuritis of unknown cause has been described in this paper. The observed symptoms, examination?s results and laboratory tests have suggested the demyelinisational, autoimunological or infectious etiology. A clinically isolated syndrome of multiple sclerosis (SM) has been accepted as a most probable diagnosis. In the context of this case, the diagnostic problems associated with SM diagnosis has been discussed.

Słowa kluczowe: zapalenie nerwu wzrokowego, stwardnienie rozsiane, izolowany zespół kliniczny stwardnienia rozsianego ? CIS (clinically isolated syndrome), neuropatia Lebera, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.

Keywords: optic neuritis, multiple sclerosis, CIS (clinically isolated syndrome of multiple sclerosis), Leber neuropathy, retinal degeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI