Wydanie 3/2009
str. 50

Komputerowa analiza wyników badań optycznej koherentnej tomografii - doniesienie wstępne

Computer-assisted Analysis of Optical Coherence Tomography Images - Preliminary Report

Sława Kwiecień1, Dawid Grzegorczyk2, Jacek P. Szaflik1,3

1 Centrum Okulistyczne LASER w Warszawie
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej
  Kierownik: prof. dr hab. Jan Mulawka
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: In ophthalmic medical imaging we observe a lack of advanced information technology tools to support the analysis of the obtained results. The purpose of this work was to develop a computer system that would support creating further applications, that would be helpful in the analysis of medical images and automated screening for various types of anomalies as well as conducting required qualitative and quantitative measurements. The developed system was used to create an application which analyses optical coherence tomography images and which was tested on the images from real-life clinical practice.

Słowa kluczowe: obrazowanie medyczne, rozpoznawanie obrazów, automatyczna analiza, system informatyczny, platforma programistyczna Qt.

Keywords: medical imaging, image recognition, automated analysis system, the Qt framework.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI