Wydanie 3/2009
str. 29

Układ dopełniacza - nowy kierunek w strategii leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem?

Complement System - a Novel Strategy in the Treatment of Age-related Macular Degeneration?

Anna Machalińska1,2,3

1 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska
2 Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
3 Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz


Summary: The results of recent research reports have revealed that uncontrolled complement system (CS) activation plays an important role in the pathogenesis and progression of age-related macular degeneration (AMD). More precise knowledge achieved in the field of AMD pathophysiology triggered novel therapeutics development - complement system inhibitors. In the present work, the latest discoveries concerning the role of CS in AMD pathogenesis as well as the first experimental and clinical trials with new inhibitors have been presented and discussed.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, układ dopełniacza, neowaskularyzacja naczyniówkowa.

Keywords: age-related macular degeneration, complement system, choroidal neovascularization.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI