Wydanie 3/2009
str. 42

Powikłania w obrębie plamki obserwowane po zastosowaniu chirurgii wgłabiającej w leczeniu otworopochodnego odwarstwienia siatkówki

Macular Complications after Scleral Buckling Proceduresin Rhegmatogenous Retinal Detachment

Joanna Ciszewska, Joanna Gołębiewska, Piotr Wnorowski

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: Scleral buckling procedure is still commonly used in cases of uncomplicated retinal detachment. Despite anatomical success, visual improvement is not always obtained in postoperative period. The aim of this paper is to evaluate macular complications after scleral buckling surgery.

Słowa kluczowe: odwarstwienie siatkówki, operacje wgłabiające, obrzęk plamki, pomarszczenie plamki, resztkowy płyn podsiatkówkowy.

Keywords: retinal detachment, scleral buckling procedures, macular edema, macular pucker, residual submacular fluid.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI