Wydanie 3/2009
str. 68

Pomoce optyczne dla osób słabowidzących

Optic Aids for Low-vision Individuals

Krzysztof Wasiak

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: niska ostrość wzroku, pomoce optyczne i optyczno-elektroniczne, rehabilitacja wzrokowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

Słowa kluczowe: This article presents definitions of low vision individuals, the most common causes for visual acuity reduction, visual aid of electronic and optical equipment. Paper presents different parameters of optic equipment and selection terms.

Keywords: low vision, blindness, optic and optic-electronic equipment, visual rehabilitation, age-related macular degeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI