Suplement do nr-u 1/2003

Zastosowanie OCT w monitorowaniu neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu AMD u pacjentów poddanych terapii fotodynamicznej

Usefulness of OCT in monitoring choroidal neovascularisation in age related macular degeneration of patients treated with photodynamic therapy

Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Iwona Świtka-Więcławska, Renata Niemczyk

Katedra i Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: The usefulness of OCT monitoring of patients with subfoveal choroidal neovascularisation in age related macular degeneration treated with photodynamic therapy (PDT) was evaluated. 30 patients (36 eyes) were examined before and at 1,2,4,8,12 weeks after PDT. The observed responses were registered and an attempt of primary classification has done in terms of efficacy and qualification for retreatment.

Keywords: Age-related macular degeneration, optical coherence tomography, photodynamic therapy, subfoveal choroidal neovascularisation, fluorescein angiography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI