Suplement do nr-u 1/2003

Ocena wrażliwości na kontrast testem Lagon jako jedno z kryterium skuteczności terapii w różnych schorzeniach plamki

The evaluation of contrast sensitivity with Lagon test as one of criteria of treatment effects in different macular diseases

Joanna Ciszewska, Elżbieta Świtka-Bachnik, Iwona Świtka-Więcławska

Katedra i Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: The evaluation of contrast sensitivity in diabetic maculopathy and AMD before and after treatment was done. Macular disorders in diabetic patients were treated with laser photocoagulation. The photodynamic therapy was done to AMD patients. The improvment of contrast sensitivity was noted in many cases after therapy. The contrast sensitivity test seems to be a usefull method for monitoring the treament effects.

Keywords: contrast sensitivity test, diabetic maculopathy, age- related macular degeneration, photodynamic therapy, laser photocoagulation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI