Suplement do nr-u 1/2003

Zastosowanie programów komputerowych w brachyterapii czerniaka naczyniówki

Computer programs in episcleral plaque brachytherapy of choroidal melanoma

Arkadiusz Pogrzebielski, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Maria Starzycka

Katedra i Klinika Okulistyki Collegium Medicum UJ Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Starzycka


Summary: The aim of this paper is the presentation of a data base "Intraocular tumors" and a computer program Plaque SimulatorTM used in the Department of Ophthalmology of the Jagiellonian University for the planning of ruthenium-106 and iodine-125 episcleral plaque brachytherapy, gathering and analysis of the data concerning patients with choroidal melanoma.

Keywords: choroidal melanoma, intraocular tumors, ruthenium-106 episcleral plaque therapy, iodine-125 episcleral plaque therapy, brachytherapy, data base, simulator.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI