Suplement do nr-u 1/2003

Internetowy program "Widzę" służący do skryningowego badania ostrości wzroku i rozpoznawania barw u dzieci i młodzieży

The "I can see..." Internet Program used for screening examination of the visual acuity and color perception in children and young adults

Jerzy Szaflik, Marcin G. Prost, Adam Hapunik, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna Skłodowska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of this study is to present the "I can see..." Internet Program as well as to describe results of visual acuity and color perception examinations, taken on 10 021 of children and teenagers from randomly chosen schools in Poland in the year 2002, obtained with the use of this program.

Keywords: visual acuity test, telemedicine.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI