Wydanie specjalne marzec 2004

Najnowsze osiągnięcia chirurgii refrakcyjnej

The latest achievements of refraction surgery

Jerzy Szaflik1,2, Iwona Liberek2

1Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik
2Centrum Mikrochirurgii Oka ?Laser? w Warszawie


Summary: The authors present the latest achievements in refraction surgery taking into account their own results of the customised ablation technique and implantation of foldable phakic IOL.

Keywords: customised ablation, phakic IOL, accommodative IOL


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI